Lei ons nie in die versoeking nie

Lei ons nie in die versoeking nie