Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader

Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader