Hoop in ‘n tyd van hopeloosheid

Hoop in ‘n tyd van hopeloosheid