Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here

Ek glo in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, ons Here