Ek glo in die vergewing van sondes

Ek glo in die vergewing van sondes