Ek glo in die Heilige Gees

Ek glo in die Heilige Gees