SKAKEL IN

DEBIETORDEROPDRAG

Graag wil ons by u aanbeveel om in ons kerkkantoor ‘n reëling te tref dat daar maandeliks ‘n vaste bedrag as dankoffer van u bankrekening verhaal mag word en die voordeel is dat u daarvoor kan begroot en dat die gemeente verseker is van ‘n vaste bedrag vir twaalf maande van die jaar – dit help kontantvloei verseker.  Sou u in ‘n bepaalde maand om een of ander rede die bedrag wou verander, besoek u net vooraf die kerkkantoor en gee dit so aan ons skriba, Brian Cowie, deur. Die debietorder opdrag kan hier afgelaai word en aan die skriba ge-e-pos word by ngk.pe-oos@telkomsa.net

DEBIETORDEROPDRAG VIR ACB

 

LIDMAATSKAP

Voltooi die volgende vorm en epos dit na ngk.pe-oos@telkomsa.net. Jou attestaat (getuigskrif) sal aangevra word van jou vorige gemeente. Indien jy huidiglik by geen gemeente lidmaat is nie, voltooi steeds die vorm en ds. Nel sal dan ‘n besoek met jou reël.

nuwe-intrekker-vorm

GEMEENTEBEDIENING

Wyke:   Wyk 1 – Pier straat, Gardner singel
Wyk 2 – Mitchell straat, Lea oord, Victoria park
Wyk 3 – Webber straat, Bakens, Walmer, Buffelsfontein weg
Wyk 4 – Humerail, Forest Hill, Humewood, Somerstrand
Wyk 5 – Noordhoek, Fairview, Kraggakamma, Sentraal, Noorde, Blouwater baai

Bybelstudie: Dinsdae 10:30 (by kerk). Ontdek die Nuwe Testament.

Kleingroep: Donderdae 19:00 (h.v. 4de laan en Villiers weg). Kontak Jaco by 0832699668 vir navrae.

Kategese: Ons benodig altyd bekwame mense om ons kinders te onderrig. Kontak gerus vir Marlene (078 349 5497) indien daar navrae is oor die kategese.

Gemeente ontbyte: Ons gemeente eet kwartaaliks ‘n ontbyt saam by ‘n restuarant. Almal is welkom maar elkeen betaal vir homself. Sien afkondigings vir volgende datum.

Gemeente etes: Kwartaalikse gemeente ete saam met die Nagmaal. Sien afkondigings vir volgende datum.

Wegneemete: Bestel’n heerlike wegneemete elke laaste Vrydag van die maand, besonderhede is elke Sondag beskikbaar op afkondigings.

Gholf: Ons speel van tyd tot tyd saam Gholf en reël ook jaarliks ‘n Gholfdag, kontak vir Patrcik (083 292 1103) as jy wil deel wees hiervan.

Gemeente uitstappie: Elke kwartaal word ‘n gesellige uitstappie word gereël. Inligting op afkondigings.

Lig: In die voorportaal lê die nuutste Lig tydskrif. Neem dit gerus huistoe en word op die manier geestelik verryk. Wanneer jy dit klaar gelees het, bring dit terug sodat iemand anders dit weer kan lees.

Voetsool – ’n staptog deur die Woord: Stap deur ons 12 voetsool stasies en ontdek die grondslae van die Woord: wat die evangelie is, waartoe ons geroep word en hoe ons kan dien.

Padkaart: Neem jou Bybel en begin by die eerste stasie links soos jy by die kerkdeur inkom, volg die trappe op tot by nr. 2 waar jy vir ’n wyle op die trap bo kan sit en rus, volg die nommers totdat jy by nr. 5 heel in die linkerhoek van die kerk kom en draai dan om. Stap terug en draai links by die deurgang tot by nr.6, volg die nommers tot jy by nr.9  kom in die regterhoek van die kerkgebou. Draai om en loop terug en neem die trappie af, rus op die trap by nr.10 en neem die pad af tot by nr.11, waar jy ’n klippie kan vat om huis toe te neem. Haal diep asem, want vir stasie nr.12 gaan jy vêr moet loop.

Voorbereiding

 1. Word stil: (lees Psalm 46)
 2. Verootmoedig jou (lees Eksodus 3:1-17)

             Deel 1: Die evangelie

 1. Sonde (lees Eksodus 20:1-17)
 2. Verlossing (lees Romeine 5:1-11)
 3. Dankbaarheid (lees Psalm 103)

              Deel 2: Roeping

 1. Geroep om te bid vir die nasies (lees Johannes.3:1-21)
 2. Geroep om te bid vir ons land (lees 1 Timoteus 2:1-8)
 3. Geroep om te bid vir ons stad (lees Jeremia 29:7)

             Deel 3: Diensbaarheid

 1. Dien jou gesin (lees 1 Timoteus 5:8)
 2. Dien jou naaste soos jouself (lees Matteus 22:34-40)
 3. Dien deur jou gawes (lees Romeine 12:1-8)
 1. Gaan leef: elkeen oral ’n gestuurde

BARMHARTIHEID

Klere donasies:Daar bestaan ’n behoefte in die gemeente en gemeenskap na gebruikte klere. Bring gerus al u klere wat u nie meer gebruik nie na diekerkkantoor. Ons volgende kleremark is op Vrydag 25 Augustus vanaf 08:00 die oggend.

Sakkie vir ’n pakkie:Heelwat mense kom na die kerkgebou en pastorie op soek na iets te ete. U kan help deur ’n sakkie in die voorportaal te neem en te vul met ‘kits’ kruideniers soos kitspap, suiker, koffie,’n blikkie bone ens.

Flessies vol Liefde:Bottel en houers in die voorportaal – opbrengs sal gebruik word vir geskenke vir bejaardes.

Karwag donasies:Daar is ’n houer in die voorportaal geplaas vir die karwag se donasies.  In plaas daarvan dat elkeen afsonderlik vir die karwag ’n donasie gee, word ’n gesamentlike donasie gegee. Ondersteun gerus ons karwagte op hierdie manier.

MTR Smit kinderoord: Ons gemeente is soos ander gemeentes in ons stad betrokke by die MTR Smit kinderoord en dan veral saam Lorraine gemeente verantwoordelik vir die dogters in huis 9. Kontak gerus vir Jaco by 0832699668 as jy wil betrokke raak by die bedeniening.

MUSIEKBEDIENING

Indien jy oor enige musikale of sang talent beskik en graag ons erediens daarmee wil verryk, kontak vir Minta by 0824777365

VERGADERINGS

Lidmate word aangemoedig om ons geestelikesrog, vroudediens en eiendoms vergaderings by te woon en hulle insette hier te lewer. Hier word die geestelike sorg van die gemeente bespreek sowel as ons gemeentesorg en barmhartigheid. Koppe word ook bymekaargesit oor fondsinsamelings soos ons basaar en gholfdag en ons beplan ook ons gemeente etes, kampe ens. hier. Almal se insette is dus welkom. Die vergaderings is gewoonlik nie langer as ‘n uur nie. Besprekings op hierdie vergaderings word aan die kerkraad vir besluitneming deurgegee.

Vrouediens: Linda Juta (0833912698) en Karisa Nel (0765227767)

Geeestelike sorg: Jaco Nel (0832699668)