NUUS

GEMEENTEBEDIENING

 

Kategese: Junior klassie (voorskools tot graad 3) en die senior klassie (graad 4-6) gaan vanoggend uit net voor die prediking.

Bybelstudie: Dinsdag 09:00 by die kerk: Ontdek die Nuwe Testament. Hebreërs.

Kleingroep: Geen kleingroep die week.

Versoek vormpie: Vormpie in die voorportaal wat jy kan merk indien jy ’n besoek benodig, hospitaal toe gaan ens.  Plaas in bussie langs die tafel.

Lig en Kerkbode: In die voorportaal lê die nuutste Lig tydskrif en Kerkbode.  Neem dit gerus huis toe en word op die manier geestelik verryk.  Bring asseblief dit weer terug as jy dit klaar gelees het sodat iemand anders dit ook kan lees.

Voetsool – ’n staptog deur die Woord: Stap deur ons 12 voetsool stasies en ontdek die grondslae van die Woord.  Padkaart kan gevind word by die eerste stoel aan linkerkant soos jy die kerkgebou binnestap.  Kry ’n klippie by die laaste stasie.

Vrouediens: Indien jy graag op die vrouediens se WhatsApp groep wil wees of op ’n ander manier wil inskakel en bydrae tot hierdie bediening, kontak asseblief vir Karisa Nel (076 522 7767).

Gasvryheid: Vrywilligers in wyk 1 word gevra om te help by die tee hierdie kwartaal. Dit is almal woonagtig in Pier straat tot by Gardner singel.

Gemeente bediening datums:      24 Mrt.  Ontbyt

 

BARMHARTIGHEID

 

Sakkie vir ’n pakkie: Neem ’n sakkie in die voorportaal en vul dit met kruideniers soos kitspap, suiker, koffie, ens. Dit sal aan behoeftiges uitgedeel word.

Flessies vol Liefde: Bottel en houers in die voorportaal – opbrengs sal gebruik word vir geskenke vir bejaardes.

Karwag donasies: Daar is ’n houer in die voorportaal geplaas vir die karwag se donasies.  In plaas daarvan dat elkeen afsonderlik vir die karwag ’n donasie gee, word ’n gesamentlike donasie gegee.

Klere: Bring gerus al jou gebruikte klere, boeke en enige wit olifant items na die kerk vir ons volgende gemeente mark op 28 Februarie. Kontak vir Elize Brand vir navrae of as jy kan help (072 183 1292 / 041 586 3595)