NUUS

DEURKOLLEKTE

 

15 Oktober           Plaaslike Diens van Barmhartigheid

22 Oktober           Plaaslike Jeug

 

ANDER EREDIENSTE

 

Aanddiens: 29 Oktober om 18:00: Kom herdenk 500 jaar sedert die Reformasie saam ons met ’n gratis vertoning van die film Luther.  Verversings sal te koop aangebied word.

 

MEELEWING EN VOORBIDDING

 

Verjaarsdae: Ons hartlike gelukwense aan lidmate wat vandag en in die komende week verjaar – ’n seën gebed vir julle:

17 Oktober           Magrieta Barnard (041 586 3227 / 073 061 7810)

 

Voorbidding: Ons dink in ons gebede aan almal wat siek is, in hospitale of tuis aansterk ná operasies of behandeling, ons bid ook vir ons land en stad:

 Jane Coetzee (Koensprag 58), die familie van Nico du Preez met sy afsterwe, dankie vir die goeie reën wat geval het; diegene wat geraak is deur storms en oorstromings; waternood in die Kaap; biddag vir Gesondheidsdienste (15 Oktober)

 

GEMEENTEBEDIENING

 

Kategese: Die kategese begin weer vandag. Ons wens al die kategete en katkisante ’n mooi nuwe kwartaal toe, dit is kort, geniet dit!

Bybelstudie: Dinsdag om 10:30 by die kerk. Ontdek die Nuwe Testament (Titus).

Kleingroep: Donderdag om 19:00 op die h.v. 4de laan en Villiers weg. Ons glo.

Lig en Kerkbode: In die voorportaal lê die nuutste Lig tydskrif en Kerkbode.  Neem dit gerus huistoe en word op die manier geestelik verryk.  Bring asseblief dit weer terug as jy dit klaar gelees het sodat iemand anders dit weer kan lees.

Vrouediens: Indien jy graag op die vrouediens se WhatsApp groep wil wees of op ’n ander manier wil inskakel en bydrae tot hierdie bediening, kontak asseblief vir Karisa Nel (076 522 7767).

Gasvryheid: Die dames moet asseblief kennis neem van die gasvryheid diensrooster wat opgestel is vir die kombuisdiens:

 

15 Oktober           (wyk 3): Marie Botma; Marie Jonker

22 Oktober           (wyk 2): Elize Brand; Sonja Cloete; Corné Erasmus

29 Oktober           (wyk 1): Liesbet Diener; Jane Coetzee

 

Wyksbyeenkomste: Graag wil ons almal uitnooi na die wyksbyeenkomste op Sondag 5 November. Die tyd en plek van byeenkomste sal volgende week volg.

Ontbyt: Almal word uitgenooi na die gemeente ontbyt op Saterdag 18 November om 09:00. Die restaurant sal nog bekend gemaak word. Elkeen betaal vir homself.

Kersete:  Ons laaste ete vir die kwartaal vind plaas na afloop van die Nagmaal en die begin van Advent op Sondag die 3de Desember. Koste hiervoor is gratis vir almal wat aan ons gemeente verbonde is, familie en vriende van elders @50pp. Tyd en plek sal nog bekend gemaak word.

Uitstappie: Ons uitstappie vir die kwartaal vind plaas op Vrydag 8 Desember om 10:00 na die Campanile wat nou ook oor ’n hysbak beskik. Koste is gratis.

 

BARMHARTIGHEID

 

Sakkie vir ’n pakkie: Neem ’n sakkie in die voorportaal en vul dit met kruideniers soos kitspap, suiker, koffie, ens.  Dit sal aan behoeftiges uitgedeel word.

Flessies vol Liefde: Bottel en houers in die voorportaal – opbrengs sal gebruik word vir geskenke vir bejaardes.

Karwag donasies: Daar is ’n houer in die voorportaal geplaas vir die karwag se donasies.  In plaas daarvan dat elkeen afsonderlik vir die karwag ’n donasie gee, word ’n gesamentlike donasie gegee.

Klere: Bring gerus al jou gebruikte klere, boeke en enige wit olifant items na die kerk vir ons volgende gemeente mark op Dinsdag 31 Oktober vanaf 8:00.

 

KENNISGEWINGS

 

Besoekers: Hartlik welkom by ons.  Daar is ’n vormpie in die voorportaal wat jy kan invul sodat ons met jou kan opvolg, maak asseblief hiervan gebruik J.

Nuwe Intrekkers / data veranderings: Daar is ’n vorm op die tafel in die voorportaal beskikbaar vir nuwe intrekkers, asook bestaande lidmate wie se gegewens verander het.  Voltooi dit en plaas in die bussie langs die tafel.

Wegneemete: Bestel ’n heerlike wegneemete vir Vrydag 27 Oktober. Pannekoeke @5; gevulde pannekoeke @10; hoender burgers @20. Skryf jou naam op die lys in die voorportaal. Kom haal en betaal tussen 17:00-18:00.

Vergaderings:     Kerkraad              16 Oktober om 17:00

Vrouediens           21 Oktober om 10:30 (Glengarrysingel 9)

Gholfdag: Saterdag 02 Desember. Ons gemeente hou weereens ’n gholfdag vir fondsinsameling en nooi jou uit om te deel in die dag deur ’n bof en setperk te borg teen R500 of om ons te ondersteun deur middel van donasies vir die verskeie pryse, kontant en loting items of om self te kom deelneem op die dag.

Kontak gerus een van die organiseerders vir enige navrae: Patrick Juta – 0832921103 / patrick@tuftex.co.za. Jaco de Jager – 0824159262 / yesjadejager@hotmail.com.

Tiende Maand Dankoffers: Koeverte vir ons tiende maand dankoffers is in die voorportaal vir inhandiging gedurende Oktober en November.