NUUS

DEURKOLLEKTE

26 November       Gemeentebediening

03 Desember        Gemeentebediening

 

MEELEWING EN VOORBIDDING

 Verjaarsdae: Ons hartlike gelukwense aan lidmate wat vandag en in die komende week verjaar – ’n seën gebed vir julle:

26 November       Edith Davis (072 150 0466)

29 November       Elton van Straaten (083 896 0656)

Voorbidding: Ons dink in ons gebede aan almal wat siek is, in hospitale of tuis aansterk ná operasies of behandeling, ons bid ook vir ons land en stad:

Corné Erasmus (Moresby Landing 3), Marlene Nell (The Willows), Cynthia Cowie (Portview place 3), die skoliere en studente wat besig is met eksamens; dankie vir goeie reën.

 

GEMEENTEBEDIENING

 Lig en Kerkbode: In die voorportaal lê die nuutste Lig tydskrif en Kerkbode.  Neem dit gerus huis toe en word op die manier geestelik verryk.  Bring asseblief dit weer terug as jy dit klaar gelees het sodat iemand anders dit ook kan lees.

 Vrouediens: Indien jy graag op die vrouediens se WhatsApp groep wil wees of op ’n ander manier wil inskakel en bydrae tot hierdie bediening, kontak asseblief vir Karisa Nel (076 522 7767).

Vrouediens afsluiting: Dankie, vir al die dames wat die geselligheid Saterdag bygewoon het, ook veral aan Elna Britz vir die reëlings.

Gasvryheid: Die dames moet asseblief kennis neem van die gasvryheid diensrooster wat opgestel is vir die kombuisdiens:

26 November       : Kate Herselman, Desiree Ingram

03 Desember        : geen tee weens Nagmaal en Kersete

10 Desember        : Anli Meyer, Tessie van Tonder, Theresa Vorster

Kersete: Ons laaste ete vir die kwartaal vind plaas na afloop van die Nagmaal en die begin van Advent op Sondag 3 Desember by The Willows vanaf 12:00.  Koste hiervoor is gratis vir almal wat aan ons gemeente verbonde is, familie en vriende van elders @R50pp.  Daar sal ook ’n kersboom vir die kinders wees. Bring net joue eie drinkgoed, die res word voorsien. Vanoggend is jou laaste kans om jou plek te bespreek, die lys hiervoor is in die voorportaal.

Uitstappie: Ons uitstappie vir die kwartaal vind plaas op Vrydag 8 Desember om 10:00 na die Campanile wat nou ook oor ’n hysbak beskik.  Koste is gratis.

 

BARMHARTIGHEID

Sakkie vir ’n pakkie: Neem ’n sakkie in die voorportaal en vul dit met kruideniers soos kitspap, suiker, koffie, ens.  Dit sal aan behoeftiges uitgedeel word.

Flessies vol Liefde: Dankie, vir al die bottels en houers wat ingekom het vir die geskenke vir bejaardes.  Dankie ook aan die vrouediens vir die opmaak van die geskenkies en die Bybelstudie groep wat dit uitgedeel het.

Karwag donasies: Daar is ’n houer in die voorportaal geplaas vir die karwag se donasies.  In plaas daarvan dat elkeen afsonderlik vir die karwag ’n donasie gee, word ’n gesamentlike donasie gegee.

Klere: Bring gerus al jou gebruikte klere, boeke en enige wit olifant items na die kerk vir ons volgende gemeente mark.

 

KENNISGEWINGS

Besoekers: Hartlik welkom by ons.  Daar is ’n vormpie in die voorportaal wat jy kan invul sodat ons met jou kan opvolg, maak asseblief hiervan gebruik J.

Nuwe Intrekkers / data veranderings: Daar is ’n vorm op die tafel in die voorportaal beskikbaar vir nuwe intrekkers, asook bestaande lidmate wie se gegewens verander het.  Voltooi dit en plaas in die bussie langs die tafel.

Liedboeke: As jy dalk ’n liedboek het wat by die huis rondlê, skenk dit asseblief vir die kerk sodat ons dit kan gebruik tydens ons beplande vooraf sang.

Tiende Maand Dankoffers: Koeverte vir ons tiende maand dankoffers is steeds in die voorportaal vir inhandiging gedurende November.  Ons het begroot vir R25 000 en staan tans op R26 300.  Dankie!

Gholfdag: Saterdag 02 Desember.  Kom deel in die dag deur ’n bof en setperk te borg teen R500 of om ons te ondersteun deur middel van donasies vir die verskeie pryse, kontant en loting items of om self te kom deelneem op die dag.

Navrae: Patrick Juta – 0832921103 / patrick@tuftex.co.za.  Jaco de Jager – 0824159262 / yesjadejager@hotmail.com.

Nagmaal 03 Desember: Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? (Heidelbergse Kategismus vraag 81). Antwoord: Hulle wat vanweë hulle sondes ‘n afkeer van hulleself het, maar tog vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is; en die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, eet en drink ‘n veroordeling oor hulleself.