KONTAK ONS

 

 

SKRIBA: Brian Cowie: Kantoor: 0415817989; Huis: 045817989; Sel: 082573 9529;

KOSTER: Hester van Straten: 0732006722

ORRELIS: Minta Geyer: 0824777365

KERKRAAD: Wyk 1: ouderlinge Ursula Cloete (082 294 5386) & Isak Haarhoff (076 241 1196), diaken (geen). Wyk 2: ouderling Pieter Terblanche (072 063 9638), diakens Edith Davis (072 150 0466) & Elize Brand (072 183 1292). Wyk 3: ouderlinge Brian Cowie (082 573 9529) & Cynthia Cowie (082 743 1139), diaken Andrea Nell (076 463 0485). Wyk 4: ouderling Patrick Juta (083 292 1103) en diaken (geen). Wyk 5: ouderling Herman Nell (083 584 6191), diaken: Alida Marais (082 714 9755).

ADRES: Hoek van Walmer boulevard en Mitchell straat, Suideinde, Port Elizabeth.

POSBUS: Posbus 13283, Humewood, 6013

KANTOORURE: Maandae en Dinsdae: 14:00-18:00. Epos: ngk.pe-oos@telkomsa.net.

BANKBESONDERHEDE: ABSA rek. no. 290580188; Tak no. 500517